UITVAART

Misschien bezoekt u dit onderdeel van de website vanwege een naderend afscheid, misschien gewoon ter oriëntatie. Hoezeer ook de dood, net als het leven een realiteit is, toch: de dood wordt nooit gewoon.

Een geleefd leven vraagt om een gepast afscheid. Bij het voorbereiden van een uitvaart mag daar volop rekening mee gehouden worden. Daarin is aandacht voor het geleefde leven maar ook aandacht voor de nabestaanden om invulling te geven aan het afscheid. Dat helpt in de eerste gezonde stappen in de rouwverwerking.

Zalencentrum De Raayberg biedt u graag de tijd en aandacht om de door u gewenste stijl in de afscheidsceremonie te realiseren.

‘Goed afscheid nemen helpt mee aan het verwerken van het verdriet om het heengaan van een geliefde’

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen. Het is tenslotte maatwerk.
Als u uw wensen en de daarbij behorende kosten wilt bespreken, nodig ik u van harte uit om contact met ons op te nemen.